PMDA- ATC药品审评研讨会2020, 雅加达, 印度尼西亚

2019-12-20

  药品和医疗器械管理局(PMDA)宣布,“PMDA- ATC药品审评研讨会2020”将于2020213日至14日在印度尼西亚雅加达举办。


PMDA-ATC Pharmaceuticals Review Seminar 2020 in Jakarta, Indonesia

2019-12-20