PMDA更新(2020年3月)发布

2020-03-27

1.      202023日至6日,PMDA举办了2020PMDA- ATC药物警戒(PV)研讨会。

2.      202025日,在日本东京举行了第四届日印医疗产品监管研讨会。

3.      2020213日至14日,在雅加达举行了PMDA-ATC药品审查研讨会。
PMDA Updates(March 2020)posted

2020-03-27